Mgr Katarzyna Miszczak

Logopeda, specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu

Jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych na kierunku Rehabilitacja Zaburzeń Głosu na Uniwersytecie Łódzkim.

Poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, na przykład: Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne, Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie, czy Zespołowe przygotowanie do frenuloplastyki – opieka przed i po zabiegu.

Jest młodym, kreatywnym logopedą, otwartym na nowoczesne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie optymalnych rezultatów terapii. Chętnie działa naukowo poprzez publikacje artykułów i uczestnictwo czynne w konferencjach. Jest również członkinią European Society for Swallowing Disorders.

Zawodowo interesuje się rehabilitacją zaburzeń oddychania i głosu, rehabilitacją głosów zastępczych po laryngektomii całkowitej, rehabilitacją pacjentów z chorobami lub po incydentach neurologicznych oraz terapią manualną i miofunkcjonalną w zaburzeniach logopedycznych i ortodontycznych.

Wierzy, że skuteczna terapia logopedyczna pozwala na poprawienie komfortu życia w każdym wieku, dlatego chętnie poprowadzi leczenie mniejszych i większych pacjentów.