Katarzyna Miszczak

Logopeda.

Jest absolwentką studiów licencjackich oraz studentką studiów magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest młodym, kreatywnym logopedą, otwartym na nowoczesne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie optymalnych rezultatów terapii. Chętnie działa naukowo poprzez publikacje artykułów i uczestnictwo czynne w konferencjach. Jest również członkinią Logopedycznego i Otolaryngologicznego Koła Naukowego.
Poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, na przykład: Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne, czy Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie.
Zawodowo interesuje się rehabilitacją zaburzeń oddychania i głosu, rehabilitacją głosów zastępczych po laryngektomii całkowitej oraz terapią manualna i miofunkcjonalna w zaburzeniach logopedycznych i ortodontycznych.
Wierzy, że skuteczna terapia logopedyczna pozwala na poprawienie komfortu życia w każdym wieku, dlatego chętnie poprowadzi leczenie mniejszych i większych pacjentów.